Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Folytatás2

2010.03.07

201.
Anita elmegy a lakásába Cachitahoz, ahol az asszony azonnal nekitámad. Emiliano bemegy a börtönbe, hogy erõt öntsön a fiába. Eduardo sejti, hogy Ariana nem nyugszik, amíg nem árthat Anitának. Rafaelo elindul, hogy elõkerítse Anitát és elvigye Graciela betegágyához. A lányt a régi lakásában találja, miután Cachitával is összetalálkozik.

202.
Rafaelo elmondja az igazat, hogy mi történt annak idején Graciela és közte. Emiliano megtalálja Eduardo egy régi barátnõjét, aki ügyvédként dolgozik és hajlandó elvállalni Eduardo védelmét. Eközben valaki elrabolja Arianát a szállodából. Ramiro és Agilera megpróbálnak minden nyomot eltüntetni maguk után. Eduardo verekedésbe keveredik a börtönben...

203.
David megtudja, hogy a vállalatnál tûz ütött ki. A kiérkezõ tûzoltók pedig megállapítják, hogy gyújtogatás történt. Anita a kórházba siet, ahol megtudja, hogy Graciela már nagyon rég beteg. Maggie Anita szemére veti, hogy a saját fájdalma miatt nem törõdik másokkal. A két nõ egymásnak esik, és Billie választja szét õket. Ariana számlájáról eltûnik a pénz...

204.
David a kórházban észreveszi, hogy Maggie nagyon rossz állapotban van és valami végzetesre készül. Eduardo a börtönbõl egyenesen a vállalathoz megy, hogy megnézze, mi maradt a tûz után. Anita úgy érzi, hogy az édesanyja feláldozta magát azért, hogy õ rendbe jöjjön. Ramiro és Agilera között leszámolásig fajul a helyzet.

205.
Kiderül, hogy Eduardo ügyvédje és Julio Cezar jól ismerik egymást. David megtalálja a cég régi fõkönyvelõjét, aki magával hozza a fõkönyvek másolatait is. Ariana és Carlota beállítanak Ramiróhoz, hogy visszaszerezzék a pénzt a férfitól. Graciela megpróbálja rávenni Anitát, hogy vegye számba azt a lehetõséget is, hogy Eduardo esetleg igazat mond.

206.
Ariana társra talál az Anita elleni küzdelemben, aki nem válogat az eszközökben, s eddigi életét arra tette fel, hogy megtalálja Rafael Aristizabalt. Ramiro menekülni kényszerül, de elõtte megpróbálja megszerezni az Eduardónak címzett leveleket. Anita Adonis segítségével megtudja, hogy ki állt az ellene elkövetett gyilkossági kísérletek mögött.

207.
Eduardo megtudja, hogy ki Anita édesapja. Anita értesül a vállalatnál történt tûzrõl és a gyilkosságról. Ramiro fegyverrel fenyegeti meg Dulcet és Mercedest. Amanda ahogy javulni kezd, alig várja, hogy minden titkát elmondja Cachitának. Az asszony azonban figyelmezteti, hogyha Ariana és Ramiro megtudja, hogy képes elmondani az igazat, onnantól kezdve az élete nincs biztonságban.

208.
Anita elmondja Eduardónak, hogy tudja a teljes igazságot. Ramiro megszerzi az Eduardónak szóló levelet, de kicsit korán örül a sikerének... A kórházban Maggie meglátja, hogy az anyja és Emiliano majdnem csókolóznak. A férfi megpróbálja elmondani Maggienek, hogy mit érez. Eduardo elutasítóan viselkedik Anitával a beszélgetésük után.

209.
Ariana elraboltatja Ramirót, aki kétségbeesésében elmondja neki, hogy a bûnösségükrõl szóló felvételért ment Dulce házához. Eduardo ahogy megtudja, hogy mi történt otthon hazarohan, hogy Dulce segítségére legyen. Graciela ágya mellett Maggie és David egészen összebarátkoznak. Anita eközben Amanda vállán sírja ki magát...

210.
Eduardo a kiérkezõ rendõrök elõtt beszél Ramiróval telefonon. A férfi azt állítja, hogy bizonyítékai vannak Ariana ellen. Cachita úgy dönt, hogy Amandához költözik, hogy vigyázzon az asszonyra. Anita összehívja az igazgatóságot, de Eduardót nem tudja elérni. Ariana ördögi tervet eszel ki, hogy bosszút álljon Ramirón és Eduardón is.

211.
Carlota, amikor rájön, hogy mit tett Ariana, teljesen összeomlik. Emiliano is elmondja a véleményét Anitának arról, hogy a lány hogyan tette tönkre a fiát. Anita Davidnak panaszkodik, miközben Davidot felhívja Eduardo, hogy segítséget kérjen. Anita követi Davidot, miután az elhagyja az irodát. David azt javasolja nekik, miután rátalálnak Eduardóra, hogy mindenrõl számoljanak be a rendõrségnek.

212.
Ariana pisztollyal fenyegeti meg Davidot, hogy megtudja tõle, hol lehet Eduardo. Rafaelo ellátogat Gracielához, hogy elbúcsúzzon tõle és elmondja, nem megy vissza Mexikóba. Lucecita Davidot várja, hogy elmondja neki, gyermeket vár. A ház elõtt pedig szemtanúja lesz annak, ahogy David életét fenyegetik. Cachita felfedezi Eduardót Anita házában.

213.
Abelardo megpróbálja rávenni Davidot, hogy mondja el neki az igazságot. David bevallja neki, hogy Lucecita gyereket vár, de õ nem bízik benne, hogy az õ gyermekét. Eduardo ügyvédnõje, Veronica ellátogat Eduardo házába, hogy megtudja, hová tûnhetett el a férfi. Amanda gyanút fog, amikor Emiliano beállít, hogy Anitával beszéljen.

214.
Anitának be kell mennie a rendõrségre, kihallgatásra. Elkíséri õt Julio Cezar és Adonis is. Eközben Emiliano Cachita és Amanda segítségével kijuttatja Anita házából Eduardót. Graciela végre hazatérhet a kórházból. Maggie sírva ér haza a Daviddal való beszélgetése után. Lucecitát figyelmezteti az orvosa, hogy a magas vérnyomása veszélyes lehet.

215.
Eduardo egyedül megy el az Arianával való találkozóra. Anita és Veronica pedig megpróbálják megtalálni õket. David elmondja Maggienek az igazságot magáról és Lucecitáról. Rafaelo elmegy a rendõrségre, hogy elmondjon mindent Plutarco Madridról... Veronica figyelmezteti Anitát, hogy mindent el fog követni, hogy visszaszerezze Eduardót.

216.
Eduardo - az Arianával való találkozás után - mindent elkövet, hogy Anitát megvédje. Anita azonban Eduardo figyelmeztetése ellenére sem hajlandó elhagyni az országot. Ariana felhívja Anitát, majd sorban mindenkit, aki fontos Eduardónak és Anitának, hogy megfenyegesse õket.

217.
Adonis temetésére Mercedes is elmegy, de hazafelé úgy dönt, nem tart Anitával. A nõgyógyásznál Maggie és Lucecita véletlenül összetalálkoznak. Anita rettenetes csomagot kap, Ariana kedvenc versikéjével együtt... Ambarnak hosszú idõ után meg kell jelennie a bíróságon, hogy visszaszerezze a lánya feletti gyámot.

218.
Eduardo - hogy megvédje Anitát - úgy dönt, meggyûlölteti magát a lánnyal. Ehhez pedig Veronikát akarja felhasználni. Ariana Plutarco Madrid segítségét kéri, hogy szerezzen neki mérget. Anita eközben a rendõrséghez fordul a fenyegetések miatt. Cachita elrohan Emilianóék házába, hogy elmondja, mi történt Anita kutyájával.

219.
Mindenki retteg Ariana fenyegetései miatt. Cachita ezért megkéri Lucecitát, hogy menjen Anita házába. Carlota ritka józan pillanatainak egyikében megpróbálja rávenni a lányát, hogy hagyja abba a bosszúállást. Amikor Anita arra kéri az anyját és a testvéreit, hogy utazzanak el, újra veszekedés tör ki a két lány közt.

220.
David rájön, hogy minden bizonnyal a tortát Ariana küldte, s azonnal Cachita után rohan, hogy figyelmeztesse. Eduardo és Veronika színjátéka nem a várt eredményt hozza, s Veronika a régi barátjához, Franciscóhoz fordul tanácsért. Mindenki a kórházban gyûlik össze, ahol Cachita életéért küzdenek. Közben Ariana otthon mulat a gyõzelme örömére.

221.
Emiliano bevallja az érzéseit Gracielának. A kórházban Amanda és Abelardo végre összetalálkoznak, és az asszony megpróbál bocsánatot kérni a férfitõl. A Cachita elleni merénylet után a rendõrség végre komolyan veszi a fenyegetéseket. Carlota - erõsen ittas állapotban - felhívja Amandát a kórházban és megpróbálja figyelmeztetni Ariana következõ lépésére.

222.
Miután Plutarco Madrid meghallotta Carlota telefonbeszélgetését, az asszony elmenekül a házból. Abelardo és Dulce az elsõ estéjüket töltik együtt, s egy ajándékba kapott magnón romantikus dallamokat szeretnének hallgatni. Plutarco megfenyegeti Arianát, hogy végezni fog az anyjával, ha annak eljár a szája.

223.
Amikor a rendõrök Eduardo üldözésébe fognak, a férfi Veronikához fordul segítségért. Maggie elmegy Davidhoz, hogy megtudja, jól van-e a férfi. Francisco atyát eközben kihallgatja a rendõrség. Davidot és Maggiet megzavarja Lucecita telefonja. Anita Eduardo nyomába ered, hogy megbeszélje vele, mitévõk legyenek Ariana következõ lépéseivel kapcsolatban.

224.
Ariana meglátogatja Francisco atyát, és miután megfenyegeti, azt is elárulja neki, hogy ki lesz a következõ áldozata. Maggie és David kapcsolata egyre komolyabb fordulatot vesz, Anita és Eduardo vitája a kapcsolatukat illetõen pedig egyre hevesebbé válik... Carlota az utcán töltött éjszaka után egyre rosszabb állapotban van, s kétségbeesett lépésre szánja el magát.

225.
Anitát figyelmezteti Julio Cezar, hogy Eduardo érzelmei vele kapcsolatban nem véletlenül váltak ellenségessé. Francisco mindent elkövet, hogy az egyre elkeseredettebb Arianát jobb belátásra bírja a tervét illetõen, de sajnos félreérti, hogy ki lesz a nõ következõ áldozata. Ariana pedig töretlenül folytatja beteges játékát.

226.
Eduardo a házában Ariana gyermekével a kezében találja meg az õrjöngésig ittas Carlotát. Amanda eközben azt tervezi, hogy megkeresi Carlotát, hogy minél többet ki tudjon szedni belõle Arianáról és a terveirõl. Ariana könyörög Plutarco Madridnak, hogy keresse meg az anyját. Francisco életveszélyes állapotban kerül kórházba.

227.
Eduardo megszökik a házból, hogy meglátogassa Francisco atyát. Cachita ráveszi Emilianót, hogy vigye át hozzájuk Carlotát. Filemon, Ariana apja is elõkerül, s Carlota arra kéri, keresse meg Arianát. Julio Cezar és Veronika egyezséget kötnek, hogy bebizonyítsák Eduardo ártatlanságát. Ariana megtudja, hogy Eduardonak ügyvédje van.

228.
Anita, Julio Cezar és Filemon a rendõrségre indulnak, hogy a férfit kihallgathassák, miközben Veronika is éppen oda siet, hogy feljelentse Arianát. Rafael megkeresi Eduardót, és megpróbálja felkészíteni a férfit az Arianával való harcra. Carlota összetörik, amikor megtudja, hogy mit tett Ariana Filemonnal.

229.
Gracielát nagyon megviseli a kezelés. A gyerekei mind segíteni próbálnak, még az ellentéteiket is igyekeznek félretenni. Billie váratlanul meglepetésjegyeket kap egy koncertre. Emiliano is Carlotától akarja megtudni, hogy hol lehet Ariana, de Amanda az útját állja. Amikor Anita megtudja, hogy Billie hová ment, azonnal Arianára gyanakszik.

230.
Anita és a többiek Billie után erednek a koncertre. A rendõrség kihallgatja Franciscot a kórházban, hogy kiszedjék belõle, hol lehet vajon Eduardo. A kórházat valósággal megszállják a rendõrök, hogy elkapják Eduardót. Eközben a koncerten Plutarco és az emberei menekülni kényszerülnek, Ariana legnagyobb csalódására. Graciela és Emiliano pedig egyre jobban aggódnak, hogy hová lettek a gyerekek.

231.
Amanda minden óvintézkedést megtesz, hogy megvédje magát és a házát, még a fegyvereket is lehozatja a padlásról. Carlotát szörnyen gyötri az ital utáni vágy. David összehívja a ház minden bérlõjét, hogy megszervezze a védekezést. Mercedes elszólja magát Dulce és Emiliano elõtt, amibõl kiderül, hogy ismeri Plutarco Madridot.

232.
Eduardo megpróbálja utolérni az apját, hogy nehogy horgászni menjen, de a rendõrség - szokás szerint - a legalkalmatlanabb pillanatban érkezik. Anita Veronika segítségét kéri, hogy Eduardo helyzetén javítson, Eduardo pedig arra kéri Anitát, hogy keresse meg az apját. Amanda megpróbál minden információt kiszedni az egyre jobban szenvedõ Carlotából.

233.
Dulce azzal vádolja Anitát, hogy minden borzalom miatta történik a családjukkal. Emilianonak nyoma vész, s mivel vihar közeleg, a vízirendõrök sem hajlandóak a nyomába eredni. Eduardo a börtönben azt mondja, bánja, hogy valaha is megismerte Anitát. Anita retteg, hogy Emiliano meghalt és ezt Gracielának is elmondja.

234.
Váratlanul felbukkan Anita édesapja, hogy megakadályozza, hogy a lánya meggondolatlan tettet kövessen el, de Anita mindenképpen Emiliano nyomába akar eredni. A rettenetes idõjárás ellenére Emiliano szerencsésen megmenekül. A rendõrség akciója sikertelen: Ariana és Plutarco nyomtalanul eltûnik. Plutarco eközben Arianát hibáztatja amiért menekülniük kell.

235.
Anita és David elmondanak mindent Julio Cezarnak, amit a gyilkosságról tudnak. Graciela nagyon aggódik Emiliano miatt. Eduardot valaki egy dallal lassan az õrületbe kergeti a börtönben. Anita és az apja hajóval indulnak Emiliano keresésére. Eduardo egyezséget köt a felügyelõvel, hogy ha az édesapja épségben elõkerül, mindent elmond a gyilkosságról.

236.
Veronika és Julio Cezar kapcsolata egészen új fordulatot vesz. Emiliano megmenekül, és elsõ útja a fiához vezet. Carlota mindent elkövet, hogy megszökhessen Amanda házából. Ariana nem bírja elviselni, hogy Plutarco nem akarja tovább folytatni a gyilkosságokat. A rendõrök pedig végignézik, ahogy Carlotát visszacipelik Amanda házába.

237.
Eduardo verekedésbe keveredik a börtönben. Graciela minden aggodalma elszáll, amikor megtudja, hogy Emiliano életben van. Plutarco azt ajánlja Arianának, hogy végezzenek mindenkivel egyszerre. A rendõrök elmennek Amandához, hogy kihallgassák Carlotát. Hiába tartóztatja fel mindenki, Maggie mindenáron a lakásában akar éjszakázni.

238.
Anita és Lucecita még épp idõben érkeznek haza, amikor az egész épületben gázszag terjeng. Sikerül is kimenekíteniük Amandát, Cachitát és a részeg Carlotát, majd mindannyian egyetértenek abban, hogy ez csak is Ariana mûve lehet. Aztán elõkerül egy fenyegetõ levél is. Az aggódó Graciela Maggietõl értesül a történtekrõl. Garcia és az emberei persze semmit sem tesznek az ügyben. Dulce és Abelardo eközben mit sem sejtve úgy viselkednek, mint a szerelmes kamaszok.

239.
Ariana, hogy megbizonyosodjon tette sikerességérõl, Amanda házába telefonál. A rendõrségnek sajnos nem sikerül bemérni a hívást, ám a cinkostársak, Ariana és Plutarco tehetetlen dühükben egymásnak esnek. Veronika és Julio Cezar továbbra sem jutnak dûlõre kettejük kapcsolatát illetõen. Eduardót értesítik a börtönben a merényletkísérletrõl. Maggie és Lucecita egy kávé mellett beszélik meg ügyes-bajos dolgaikat, de legfõképpen persze Davidról esik szó. Garciáék tehetetlensége miatt Rafael úgy dönt, a saját embereit állítja rá az ügyre.

240.
Garcia és Gutierrez Eduardót vallatják, ám bármit is mond, egy szavát sem hiszik, pedig Eduardo részletesen elmeséli, hogy Ramiro gyilkosa nem más, mint Ariana. A Maggievel való beszélgetése közben Lucecita egyre jobban ráismer régi önmagára, és sajnálni kezdi a szerelmes lányt. Maggie azonban hallani sem akar Lucecita Daviddal kapcsolatos intelmeirõl. Carlota ráébred, hogy Ariana arra is képes lenne, hogy akár õt is megölje.

241.
Veronika és Julio Cezar tanácsára Eduardo, Anita és David egyezséggel állnak Garcia elé, mely szerint mindent õszintén elmondanak és együttmûködnek a nyomozásban, cserébe pedig enyhítik a büntetésüket. Eduardónak azonban van egy feltétele: Anita és David távollétében hajlandó csak beszélni. Mercedes rájön, hogy ismeri Gutierrezt, aki nem más, mint Plutarco Madrid unokaöccse. Amanda ráveszi Carlotát arra, hogy jelentse fel a lányát a rendõrségen.

242.
Amandának sikerül rábeszélnie Carlotát, hogy tegyen tanúvallomást Ariana ellen, mielõtt még több aljas tettet követne el. Amanda aztán el is kíséri a megtört asszonyt Garciahoz. A Contreras házban megjelennek a rendõrök, és házkutatást tartanak. Maggie boldogan megy Davidhoz a hírrel, hogy Lucecita lemondott róla, ám David nem úgy reagál, ahogy ezt a lány remélte. Eduardót végre kiengedik, aki Veronikának vall az iránta érzett vonzalmáról. Mercedes elmondja Garciának, hogy az egyik beosztottja Plutarco Madridnak dolgozik.

243.
Anita találkozót kér Garciától, hogy elmondják neki, amit Mercedes tud Plutarco Madridról, s még az is kiderül, hogy a nõ annak idején együtt élt a gazemberrel. Lucecita ellentmondást nem tûrõen jelenti ki Davidnak, hogy ezentúl csak barátok lehetnek. Graciela kezelésre megy, amikor Ariana a kórházban foglyul ejti.

244.
Garcia úgy dönt, hogy a Gutierrezrõl megtudott információk birtokában, csõbe húzza õt. Anita a rendõrségre siet, hogy ott legyen, amikor Eduardót szabadon engedik, ám a férfi hûvösen és kimérten viselkedik vele. Anita úgy érzi, végleg elvesztette a szerelmét, míg Julio Cezar azt gondolja, hogy elérkezett végre az õ ideje. David közli Maggievel, hogy nincs szüksége egy komoly kapcsolatra. Mercedes, hogy az életét mentse, elköltözik Contreraséktól. Billy rátalál a kórházi szobában megkötözött kezelõorvosra és megtudja, hogy az édesanyját elrabolták.

245.
Anita úgy érzi, hogy összetört a szíve, s az egyetlen mód, hogy új életet kezdjen, ha elutazik a városból. Arra kéri Julio Cezart, hogy tartson vele. Eközben Emiliano Graciela házában várja az asszonyt. Ariana elmondja a megkötözött Gracielának, hogy azért kell szenvednie, mert valaha világra hozta Anitát. Emiliano egyre jobban aggódik Gracieláért, s a kórházba siet, hátha ott megtalálja az asszonyt.

246.
Mindenki összegyûlik Graciela elrablásának hírére. Amikor végre Ariana jelentkezik, Anita életét kéri cserébe az anyjáért. A rendõrök pedig rá akarják venni Anitát, hogy csaliként mûködjön közre. Carlota megpróbál szembenézni az élete kudarcaival, s a lánya tetteivel. Eduardo is Anitáékhoz siet, hogy segítsen rávenni Anitát, ne cselekedjen meggondolatlanul. Amanda rátalál az idegösszeomlás szélén álló Carlotára, gyógyszerekkel a kezében.

247.
Maggie és Billy éppen betoppannak Anita szobájába, amikor a lány egymaga az anyja után akar indulni. Eduardo Anita mellett marad, hogy vigyázzon rá, és sikerüljön végre megnyugtatni, míg Ariana telefonjára várnak. David megpróbál segíteni Lucecitának, de a lány elutasítóan viselkedik vele. Ariana és Plutarco Madrid ezalatt a végsõ leszámolásra készülnek. Maggie a várakozás közben úgy dönt, felmegy és visz egy kis levest Anitának.

248.
Rafael és Eduardo Anita után indulnak, miután felfedezik a lány szökését, miközben Ariana fegyverrel tartja sakkban Anitát és az édesanyját. Plutarco Madrid embere, a Garcia felügyelõtõl szerzett információ alapján Mercedes nyomára bukkan. Maggie a várakozás közben lelkileg teljesen összetörik. Garcia felügyelõ megpróbálja rávenni Gutierrezt, hogy adja ki a nagybátyját. Rafael - mielõtt beengedné Eduardót a raktárba - fegyvert akar adni neki.

249.
Ariana alkalmi esküvõi szertartást rendez Anitának és Eduardónak. Eközben a raktár körül kisebb háború folyik, ahogy Plutarco Madrid és Rafael emberei egymásnak esnek. Garcia felügyelõ megtudja Julio Cezartól, hogy Anita megszökött a házból. A Gutierreztõl szerzett információ alapján a rendõrség is Plutarco Madrid és Ariana rejtekhelye felé indul. Ariana a fegyverropogás zajától elveszti a fejét. A rendõrség után pedig nem sokkal a média képviselõi is megjelennek a helyszínen.

250.
A raktár környékét teljesen ellepik a rendõrök és a televíziós stábok. Plutarco Madrid és Rafael között pedig leszámolásra kerül sor. Ariana minden igyekezete ellenére, Graciela szerencsésen kikerül a kezei közül, ezért minden mérgét Anitára zúdítja. Carlota is a helyszínre érkezik, s mindent elkövet, hogy a lánya lelkére beszéljen. Az anyja megjelenése azonban még csak olaj a tûzre.

251.
Vajon ennyi szenvedés után, mint Ariana és Plutarco Madrid cselszövései, a börtönbüntetés, vagy a betegség és a fájdalom, van-e még esélye Anita és Eduardo szerelmének? Vagy a férfi igazat beszélt, amikor azt mondta, hogy az õ szerelme rég kihunyt? Vagy még mindig él a remény? Mindezekre a kérdésekre végre választ kaphatunk a sorozat befejezõ részében, hiszen tudjuk: Anita Guerero sosem adja fel!